Một phát hiện mới đây

Một phát hiện mới đây

Hôm nay may quá bắt được tấm ảnh quí giá này nó bị kẹt trong một góc HDD trước tìm mãi không thấy. Mừng quá post lên bổ sung cho bài: Báo chí  đưa tin về một số giải tennis lớn.

GIẢI QUẦN VỢT DỰ ÁN PHÁT TRIỂN THỦY LỢI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Kết quả thi đấu hạng A trên 45 tuổi:
Giải Nhất: Lê Trung Thành và Phạm Phúc Trinh