Khởi động các dự án mới


Khởi động các dự án mới


Ngày 20/4/2009
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có Quyết định giao nhiệm vụ quản lý và tổ chức thực hiện Dự án Chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh theo Qui hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 sẽ nâng cao năng lực quản lý dự án và làm chủ đầu tư các dự án công trình cống Mương Chuối cống Kinh Lộ (Rạch Giồng) và cống Thủ Bộ thuộc Dự án.

Ngày 07/5/2009 một dự án mới khác Dự án Nạo vét Sông Chùa tại Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 làm chủ đầu tư đã bắt tay vào Khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Đơn vị thực hiện việc lập dự án đầu tư là Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam với thời gian hoàn thành dự kiến là 140 ngày.

PT