Trường ĐH Thủy lợi nửa thế kỷ xây dựng và phát triển

Trường ĐH Thủy lợi nửa thế kỷ xây dựng và phát triển

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Thủy lợi 

(14/11/2009) Trường ĐH Thủy lợi - đơn vị Anh hùng Lao động long trọng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng. Trong dịp trọng đại này trường đã vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; đồng chí Cao Đức Phát Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các Bộ ngành các tỉnh các cơ quan thuộc Chính phủ và Quốc hội và toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường... 

 

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Đảng và Nhà nước phát biểu tại buổi lễ và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Thủy Lợi 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát chúc mừng Thầy và Trò trường Đại học Thủy Lợi 

Phát biểu tại buổi lễ PGS.TS Nguyễn Quang Kim Hiệu trưởng nhà trường đã ôn lại chặng đường lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển. Trường ĐH Thủy lợi được thành lập năm 1956 tiền thân là Học viện Thủy lợi điện lực một trong những trường đại học đầu tiên của đất nước với nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học trong lĩnh vực thủy lợi thủy điện. Từ 25 cán bộ giảng dạy đại học ban đầu đến nay tổng số cán bộ viên chức của trường lên tới 950 người 100% giảng viên trình độ đạt chuẩn theo quy định của nhà nước. Nhà trường cũng đã cơ bản hoàn thành kiện toàn tổ chức các khoa bộ môn để phù hợp với cơ cấu ngành nghề đào tạo mới với tinh thần thu gọn đầu mối mỗi một bộ môn phụ trách ít nhất 1 chương trình đào tạo để tập trung và khai thác hiệu quả nhất nguồn nhân lực hiện có. 50 năm xây dựng và trưởng thành với những thành tựu đã đạt được những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục cũng như sự nghiệp thủy lợi nói riêng và cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung trường ĐH Thủy Lợi đã thực sự tạo được chỗ đứng vững chắc trong các trường ĐH và các cơ quan khoa học Việt Nam. Danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới Huân chương Hồ Chí Minh Huân chương Độc lập Huân chương lao động là những minh chứng cụ thể cho sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước và của nhân dân đối với những đóng góp của nhà trường. Chiến lược phát triển Trường ĐH Thủy lợi giai đoạn 2006 – 2020 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và bắt đầu thực hiện từ giữa năm 2006. Đến nay hầu hết các nội dung trong giai đoạn chuyển đổi (2006 – 2010) của Chiến lược phát triển đã được hoàn thành trước thời hạn với kết quả tốt. Trước mắt trong năm 2010 năm kết thúc giai đoạn chuyển đổi của Chiến lược phát triển Nhà trường sẽ rà soát đánh giá điều chỉnh bổ sung để các nội dung và lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển phù hợp hơn với tình hình thực tế. Đồng thời tập trung hoàn thiện hơn chương trình đào tạo mở rộng ngành nghề xã hội có nhu cầu cao và phù hợp với thế mạnh của trường; tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện đề cương môn học đổi mới phương pháp giảng dạy phương pháp đánh giá kết quả học tập; triển khai xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp; nghiên cứu phương thức để sinh viên tham gia đánh giá các môn học và đánh giá giảng viên; đấy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; thực hiện đổi mới hành chính ứng dụng hệ thống hành chính điện tử trong nhà trường… 

Tại buổi Lễ Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã đánh giá cao sự phát huy nội lực khắc phục mọi khó khăn gian khổ gắn chặt giảng dạy học tập với nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất tạo nên truyền thống ba kết hợp xứng đáng là trường đại học đầu ngành duy nhất trong cả nước về lĩnh vực tài nguyên nước góp phần quan trọng tạo nên thắng lợi trên mặt trận an ninh lương thực quốc gia.. của Trường ĐH Thủy lợi. Phó Thủ tướng nhấn mạnh Trường Đại học Thuỷ lợi với tư cách là một trường đầu ngành duy nhất trong lĩnh vực Tài nguyên nước có nhiệm vụ rất quan trọng và cần phấn đấu vươn lên mạnh mẽ hơn nữa xây dựng trường sớm trở thành một trường trọng điểm quốc gia có khả năng hoà nhập với các trường tiên tiến hiện đại trên thế giới đảm bảo đào tạo chất lượng nguồn nhân lực có kỹ thuật có đức có tài để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Phó Thủ tướng cho rằng muốn đạt được mục tiêu đó trường Đại học Thuỷ lợi phải đoàn kết đồng lòng đồng sức quyết tâm thực hiện chiến lược đổi mới; nội dung chương trình phương pháp giảng dạy và học tập gắn chặt với nhu cầu thực tiễn cua đất nước. Đồng thời xây dựng một đội ngũ cán bộ giảng dạy đồng bộ vững mạnh chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của giảng viên cán bộ nhân viên và sinh viên trong toàn trường.

Hiếu Nguyễn 

Nguồn: http://news.wru.edu.vn/Web/Content.aspx?distid=2815