Các bạn Khoa C K18 ngày hội trường

Các bạn Khoa C K18 ngày hội trường

Các bạn viết kể về bạn bè hội trường hội khóa ... rồi mail cho PT.
Chưa viết được post ảnh chụp nhân lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Thủy lợi để các bạn chiêm ngưỡng chân dung sau 38 năm kể từ ngày ra trường nhé.

và so với ngày hội trường 2004 kỷ niệm 45 năm thành lập Trường: