Vô xem! Ảnh tư liệu của Khóa 18 ĐHTL đây!

Vô xem! Ảnh tư liệu của Khóa 18 ĐHTL đây!

Ảnh chụp nhân Họp mặt các bạn CSV Khóa 18 tại Tp. Hồ Chí Minh 01.09.2003

Lớp 18 C1: Đầu hàng bên trái là anh Phạm Hùng cùng vợ và con trai út tiếp theo là Hoàng Nguyên Trí Hoàng Anh Phương Ng. Xuân Trường Đào Văn Huấn vợ chồng Phúc Trinh Nguyễn Bá Linh Lê Văn Thanh Trần Thị Hoa.

Các anh và các bạn Khoa C tại Hà Nội

Các bạn nữ Khoa C

Họp mặt Khoa C ở Hồ Tây Hà Nội (các bạn giúp ghi danh nhé)

Tăng Đức Thắng Đào Văn Huấn Trương Tuấn Duy Phạm Tuấn Diếp Phạm Phúc Trinh Trần Thị Hoa Hồ Kim Khuê Nguyễn Xuân Trường Hoàng Nguyên Trí

Các anh và các bạn Khoa T năm 2007 tại Đồ Sơn Hải Phòng

Các bạn Khoa N tại Đắc Lắc