Chèn phim vào bài viết

    Tương tự như chèn ảnh trước hết upload phim lên web (như YouTube Google Video ...). Ở Vnweblogs cho nhiều lựa chọn khi chèn phim từ các nguồn khác nhau nhưng tôi đã làm và thấy YouTube rất tốt.  
    Tiếp theo copy địa chỉ URL của phim chọn trên web trở lại Bài viết click vào biểu tượng
YouTube > cửa sổ Insert Video sẽ hiện ra. Bạn chọn nguồn và chỉ việc dán địa chỉ URL vào cửa sổ nhỏ Video URL sau cùng bấm Insert là hoàn hảo.
    Lưu ý: Các trang web đều giới hạn định dạng/ kích thước/ ... Nói chung chỉ dành cho các video clips ngắn từ 5- 10 phút và < 100 Mb. Nếu muốn đưa phim dài lên web bạn phải cắt thành phim "nhiều tập" sao cho thời lượng và dung lượng phù hợp với giới hạn free của web.

Phúc Trinh