Ở CƯƠNG VỊ NÀO CŨNG NÊU CAO TRÁCH NHIỆM - Bài viết về Phạm Tuấn Diếp (1)

Người tốt việc tốt
CHI CỤC ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO HÀ NỘI

Ở CƯƠNG VỊ NÀO CŨNG NÊU CAO TRÁCH NHIỆM

Về quận Tây Hồ đảm nhận nhiệm vụ Phó Ban thường trực BCH phòng chống lụt bão anh Phạm Tuấn Diếp đã đương đầu ngay với thử thách của mùa lũ 1996. Tiếp đó 1997 anh được giao trực tiếp chỉ đạo tổ chức xử lý sự cố nứt sạt lở rò rỉ nước mái để hữu Hồng trên địa bàn phường Phú Thượng. Năm 1998 anh lại là người lăn lộn tại khu vực bãi Tứ Liên cùng cán bộ các ngành các cấp xử lý khẩn cấp sạt lở bãi sông. Đây là một trong những sự cố nghiêm trọng nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời sẽ đe doạ đến an toàn của cả vùng dân cư rộng lớn. Bây giờ nhắc lại anh chỉ bảo đấy là công việc bình thường của những người làm công tác phòng chống lụt bão. Tuyến đê sông Hồng qua quận Tây Hồ được đánh giá là tuyến đê xung yếu của khu vực nội thành luôn chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ lụt. Chỉ có hơn 7 km đê nhưng chạy qua tới 5/8 phường với 4940 hộ 21.496 nhân khẩu đang sinh sống ngoài đê do vậy nhiệm vụ đặt ra vô cùng nặng nề và có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội. Nhận thức rõ điều đó nên trên cương vị được giao anh đa hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND quận chủ dộng xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão sát thực hiệu quả phù hợp với điều kiện kinh tế dân sinh. Đồng thời anh trực tiếp chỉ đạo triển khai kế hoạch này tới các cơ sở cơ quan xí nghiệp đóng trên địa bàn quận theo đúng chỉ đạo của Thành phố và UBND quận. Điều đáng nói là anh chủ động phối hợp với các phường bám sát từng cụm dân cư từng điếm canh đê theo dõi động viên cơ sở thực hiện các hiện tượng chủ quan lơ là mất cảnh giác cũng như tổ chức liên kết phối hợp giữa các đơn vị về nhân lực phương tiện vật tư sẵn sàng huy động ứng cứu khi có tình huống cấp thiết xảy ra khắc phục ngay từ đầu mọi sự cố đê điều. Là cán bộ phụ trách công tác phòng chống lụt bão lại giữ cương vị trưởng phòng Kinh tế quận nên anh có nhiều điều kiện chủ động đề xuất các giải pháp hạn chế ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt như: chỉ đạo các HTX chuyển đổi cơ cấu cây trồng có thời gian sinh trưởng và phát triển phù hợp với đặc điểm ngập lụt của mùa lũ để tăng năng suất với cây trồng góp phần ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân trong quận; đề xuất với UBND quận phương án tổ chức phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vụ vi phạm Pháp lệnh đê điều Pháp lệnh phòng chống lụt bão góp phần hạn chế các vi phạm hành lang bảo vệ đê; phối hợp với các phường các phòng ban trong quận tổ chức giải phóng mặt bằng để thi công các công trình đê điều bảo đảm tiến độ đạt hiệu quả cao. Từ khi còn công tác tại Công ty Thuỷ nông Đan Hoài Hà Tây đến lúc về nhận nhiệm vụ mới ở quận Tây Hồ anh đã rút ra được những kinh nghiệm hết sức cần thiết trong công tác phòng chống lụt bão. Đó là phải thường xuyên làm tốt việc tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác tinh thần trách nhiệm của toàn cộng đồng; công tác chỉ huy phải đồng bộ thông suốt việc triển khai kế hoạch phải kịp thời có sự kiểm tra đôn đốc thường xuyên. Đặc biệt việc tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm phải nghiêm túc xác định rõ trách nhiệm của cá nhân trong từng trường hợp cụ thể. Theo anh trong xu thế thời tiết ngày càng diễn biến bất thường thì sự chủ động là rất cần thiết để có thể huy động tối đa sức người sức của tích cực phòng chống hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nguồn: http://www.dedieu-pclb-hanoi.org.vn/nguoitotviectotchitiet.php?nguoitot=28