Hoa đẹp nhất

Hoa đẹp nhất 

Các ấy ơi !
Sao lại hỏi mình
Ơi anh Trinh hoa nào đẹp nhất ?
Mình chẳng biết đâu
                            Eo ơi khó thật
Hoa đẹp nhất ư ?
                            Hoa ở giữa đời 

Nguyễn Đức Thiện

gủi PPT

gửi PPT

con gái khôn hỏi con trai: hoa nào đạp nhất
con trai khôn trả lời: em
thế nào cũng có một chầu kem
chiêu đãi

Nguyễn Đức Đát

Gửi Phạm Phúc Trinh

Cứ em oa2o muốn hỏi
Hoa nào đẹp nào xinh
Ta cứ việc ga lăng
Chỉ em là đẹp nhất

Chẳng có gì để mất
Có khi lại được lời
....

dreamandfuture

Ô hay sao lại hỏi tôi
Hoa em đẹp nhất hỏi tôi làm gì!