Hôm ấy

Hôm ấy 

Hôm ấy anh em mình qua N...
Chiều quê mình vương khói hoàng hôn
Bãi chợ không người hiu hắt gió
Nghe u ơ ... đâu tiếng gọi hồn

Lách cổng vào sân trời đã tối
Vui quá nhà ta " tết " hãy còn
Dừng bước ngày xuân may mắn thế
Sao gió ngoài xa cứ gọi buồn ???

10. Giêng-Kỷ Mùi