36 giải thưởng tin học trẻ

Tin của Báo Sài Gòn giải phóng
số ra Thứ Năm ngày 15-6-2000

Trong ảnh: Cu Tý - Phạm Hải Nam đứng bên phải

Giải Nhất - Hội thi Tin học trẻ không chuyên thành phố Hồ Chí Minh lần 10 - năm 2000.
The First prize of the 10th Youth Non-Profestional Computer Competition HCM city - 2000.