Năm thí sinh đoạt giải Nhất

Tin của Báo Tuổi trẻ
số ra Thứ Năm ngày 15-6-2000