Tin học là hành trang để bước vào thế kỷ 21

Bài viết của Bản tin Gia Định
số Xuân Tân Tỵ 2001
TUỔI TRẺ BÌNH THẠNH HÔM NAY:

Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để vững tin bước vào thế kỷ mới