Những bông hoa trong "vườn" Tin học

Bài của Báo Giáo dụcSáng tạo
Cơ quan ngôn luận của ngành Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh
Số Xuân Tân Tỵ- 2001