Mỗi chiều

 

Tặng em em nhé - Ngày sinh
của em đó có chúng mình đó em

Mỗi chiều

Mỗi chiều em có nhắc anh
Mỗi khi xâu trúc đan mành có không ?
Trời chiều thương nhớ mênh mông
Mỗi chiều xa mỗi chiều trông mỗi chiều ...