trong giá trắng ngần

trong giá trắng ngần 

              " Ngày mai trong giá trắng ngần "

 
Nỗi đau xưa ai khóc mấy lần ?
Ai đêm dài thương cánh hoa xuân ?
Ai tin hoa ấy yêu hoa ấy ?
Để hôm nay ai khóc mấy lần ?

  

Em em ơi đừng bao giờ giận
Anh không làm sai chữ mến thân
Trong tim em "anh vào vô tận"
Nơi hồn em "trong giá trắng ngần"


Ảnh minh họa: Nguồn Thái Phiên Website