Đâu phải

Đâu phải 

Đâu phải là không nhớ thương em
Tháng năm dài chưa muốn mong quên
Cánh áo em mang hồng đêm ấy
Thành lửa bay về đốt cháy từng đêm

Nguyễn Đức Đát

Gửi Phạm Phúc Trinh

Đốt cháy đêm và đốt cháy anh
Đốt anh rực cháy cả ngày xanh
Em ơi thương nhớ tim đầy ắp
Anh mê man mơ trái ngọt lành