Women in Art [The Original Artwork] [Part 2]


Phạm Phúc Trinh

Gửi Nguyễn Đức Đát

Chào bác Đát. Em trình làng tiếp một chuyện vui của lính nữa đấy.

Nguyễn Đức Đát

Gửi Phạm Phúc Trinh

Chào người lính xe tăng. Ngày nghỉ cuối tuần chưa có chuyện vui của lính à. Mong được thưởng thức đấy.