Chiến tranh tâm lý

Chuyện vui kháng chiến

Chiến tranh tâm lý

Hôm nay ông chủ tịch họp bà con phổ biến về “chiến tranh tâm lý”. Ông nói:
- Bà con biết không chiến tranh tâm lý của giặc Mỹ hắn khác với chiến tranh bom đạn. Hắn cứ lợi dụng cái chỗ sơ hở của ta là hắn vô...
Nhìn thấy chị em đang túm tụm rì rào buôn dưa lê thiếu tập trung ông nghiêm giọng:
- Nghe tui nói nè nhất là chị em ta chỉ được cái hớ hênh ngồi mô là hở nấy. Mà đã hở ra là cứ thế hắn vô.
Chị em kinh hãi bảo nhau:
- Ừ nhỉ mà nè cái thằng cha “tâm lý” là cha nào mà ghê rứa hè. Khiếp!

Nguyễn Đức Đát

Gửi Phạm Phúc Trinh

Hay. Chị em không cẩn thận sơ hở để ra là có ngày...chết.