Nhớ !

Nhớ !

Một cánh cò thật trắng
In trên nền trời xanh
Giữa miền quê
Gió nắng ...
Ùa vào hồn thơ anh

Không phải thơ đâu !
Nhớ !
Một bóng hình thân thương
Trong nắng vàng rực rỡ
Hương lúa thơm ven đường


Nguyễn Đức Đát

Gửi Trần Phúc Trinh

Bài thơ nhẹ nhàng đầy màu sắc quê hương. Sửa lại chữ "có" thành chữ "cò" nhé.