thiếu cái gì thì nhặt cái đó...

Chuyện vui cuối tuần
Gửi bởi Love Tachibana (08/May/08 11:46:04 AM). Không biết tựa là gì tạm đặt là:

thiếu cái gì thì nhặt cái đó...

Một anh chàng đến nhà bạn gái chơi. Bố của nàng ra tiếp chuyện chàng. Sau một hồi hàn huyên bố nàng mới thăm dò tính tình chàng trai:
- Nếu bây giờ có 1 túi tiền và 1 túi đạo đức rơi trên đường thì anh nhặt túi nào?
- Cháu nhặt túi tiền - Chàng trai nhanh nhảu trả lời.
Với vẻ mặt thất vọng bố cô gái nói:
- Tôi biết ngay mà các anh các chị bây giờ coi tiền là trên hết ngay cả đạo đức cũng chẳng coi vào đâu. Nếu là tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức.
Chàng trai vớt vát để lấy lòng bố nàng:
- Vâng kể ra cháu nghĩ cái này cũng tùy thôi không nhất thiết là nhặt túi tiền. Ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó...